Hvad er sundhed?Det optager mig meget, hvad sundhed er. For mig er sundhed en trebenet taburet. Når de fleste mennesker skal fortælle, hvad sundhed er, så nævner de kost og motion. Jeg er enig.

Men efter over 10 års selvudvikling, ned gennem dyndet kaldet psykisk sygdom - ved jeg at der er et tredje, og lige så afgørende ben, som de øvrige to - nemlig mental sundhed.

De tre ben væver sig ind i hinanden. Hvis ikke de alle tre er velplejede - opnår man aldrig sundhed. Men mental sundhed er ofte overset.

WHO definerer mental sundhed således:


Mental sundhed er altså med mine ord - Trivsel/glæde

- Robusthed til at kunne modstå hverdagens belastninger

- Sociale kompetencer

Jeg siger ofte i foredrag at jeg er mentalt sundere end gennemsnitsbefolkningen. Jeg har en mental sårbarhed, der gør at jeg er nødt til at forebygge mistrivsel. Jeg ser hverdagens belastninger som en flod jeg står i, strømmen kan let vælte mig. Derfor må jeg have min opmærksomhed på strømmen. Det sidste punkt er mine sociale kompetencer. Som bipolar kan mine følelser let spille mig et pus - som når min maniodepressive far sang Mandalay på restauranter. Havde han kigget på sin teenagesøn havde fornemmet min lidelse og det upassende i hans forhavende. Derfor spejler jeg mig altid i mine medmennesker.

Ydermere er det mit netværk der har støttet mig, styrket mit selvværd, min selvagtelse og min selvtillid - og jeg er bevidst om min rolle i netværket.

#sundhed #mentalsundhed #Robusthed #trivsel #netværk

64 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

 Linedanseren@InkluderFler.nu

Foredragsholder (hovedsagligt) i Danmark