#002 Hvorfor en blog om sundhed?

Opdateret: 18. apr. 2019

Sundhed fylder sikkert allerede meget i din bevidsthed.

- Har jeg gået mine 10.000 skridt i dag? Hvor mange timer sov jeg? Hvordan ligger min hvilepuls? Hvornår trænede jeg sidst? Hvordan går det med rygning, alkohol, stress på jobbet - og i familien? Hvad med skærmtid? - Man har nok en fornemmelse af det er mindre sundt ik? Hvad med økologi, er det et sundhedsspørgsmål? og mængden af kød?

Alle disse sider af sundhed ligger efter min opfattelse inden for det traditionelle syn på sundhed. En sundhedsforståelse der er karakteriseret ved at:

- Stræbe mod en konstant sundhed

- Defineres udfra et konkret og objektivt sundhedskriterie

- Ofte begrænser sig til "fysisk sundhed", og sjældnere "mental sundhed".


Min forståelse af sundhed har ændret sig gennem mit liv.

Jeg blev uddannet fysioterapeut - og troede sundhed handlede om træning.

Jeg fik et stressudløst psykisk sammenbrud i 2002, og endnu et i 2004, hvor jeg så fik diagnosen bipolar affektiv lidelse. Det gav mig en forståelse for vigtigheden af at værne om den "mentale sundhed". De sidste 10 år har jeg oplevet at komme mig fra min psykiske sygdom #recovery, eller i hvert fald at leve et meningsfuldt liv med min diagnose. En væsentlig del af denne rejse har handlet om min relation til andre. At dele mine erfaringer i foredrag, og få andres anerkendelse. Det tredje aspekt i min forståelse af sundhed er den "sociale sundhed".


I virkeligheden, tror jeg, vi skyder os selv i foden, når vi taler om "fysisk sundhed" eller "mental sundhed" eller social sundhed... Men mere om det i indlæg #003 Kun ved at favne alle tre aspekter af sundhed samtidigt - kan vi blive sundere.


Kender du ikke at få dårlig samvittighed over at have trænet for lidt, eller at have spist eller drukket for meget? Eller at du trods fysisk ihærdig træning mistrives grundet ensomhed.

Som jeg skrev i indlæg #001, tror jeg, det er super vigtigt, hvordan vi lever vores liv. At vi har fokus på både det fysiske, det mentale og det sociale aspekt af sundhed


11 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Gartneriet Glad Vækst

Jeg er kørt til Udstrup for at interviewe virksomhedsejerne bag succeshistorien om gartneriet Glad Vækst, Gro og Brander Solbjerg. Gro er født i Norge og rejste som ung kvinde rundt i Europa. Hun bosa

 Linedanseren@InkluderFler.nu

Foredragsholder (hovedsagligt) i Danmark