top of page

projekt
FORANDRINGS CENTERET
for Børn & Unges Sundhed

Dette er historien om, hvordan en ide udvikler sig...
Om at se et hul i samfundet - en idé til at skabe en bedre verden...
Om hvordan B.I.M.S blev til FC BUS...

Og hvordan man som linedanser må balancere mellem ild i sjælen og koldt vand i blodet.

I 2014 var jeg, på baggrund af mine erfaringer i psykiatrien, meget optaget af at balancerer mellem sygdom og raskhed - Jeg kunne ikke rigtigt se mig i nogen af yderpolerne. I stedet kastede jeg min opmærksomhed på begrebet sundhed.

Jeg føler faktisk, at man med en kronisk sygdom, må leve et sundere liv end gennemsnitsbefolkningen, hvis man vil tøjle sine symptomer.
 

I 2014 var min datter Liv 8 år. Jeg spurgte Liv, hvad hun tænkte at sundhed er - og hun svarede prompte at det er god mad og motion.

Jeg tror mange mennesker forbinder sundhed med Kost, Rygning, Alkohol og Motion... Men hvor ville jeg ønske at børn også forstod at sundhed er mere end den fysiske sundhed
 

I 2014 startede jeg initiativet B.I.M.S.

Det er forsåvidt ikke underligt, at det først er, når man har haft psykisk sygdom inde på livet, at erfarer vigtigheden af, at værne om sin mentale sundhed.

Men det er ikke godt nok.

Det burde være muligt at forebygge megen mistrivsel, ved at lære børn at værne om deres trivsel - INDEN de mødte mistrivsel.

Den første drøm med B.I.M.S -
Børns Individuelle Mentale Sundhed,
var at få et fag i folkeskolen, der hed mental sundhed

 

Anne Marie Helger støtter B.I.M.S.

Jeg har siden 2014 mødt mange gode mennesker, der bakkede op om idéen, blandt andre Anne Marie Helger. 

Anne Marie og jeg planlagde i 2015 at stifte en formel organisation med bestyrelse.

I løbet af 2016 blev vi dog klar over, at for at have friheden til at kunne agere hurtigt, var det klogere at finde en anden form for organisering, end foreningen.

Og for en ildsjæl, er det lidt af en øvelse at tøjle sin energi, og sadle om.
Men det er en øvelse, der er sund at mestre :-)

 

Kavalariet kommer til undsætning

Til Psykiatritopmødet i 2016 møder jeg Maja Dalgaard Pøhler
som har virksomheden Levende Læring. Maja går og tumler med idéen om at lave en tænketank med fokus på unge og mental sundhed.
Jeg møder også Nicolaj Holm Faber fra Komiteen for Sundhedsoplysning. I løbet af 2017 mødes vi tre mange gange, for at finde en form, hvor vores tanker om Børn og Unges mentale sundhed kan realiseres.
 

Men er der mere end fysisk og psykisk sundhed?

Vi ønsker at forandre måden især børn og unge ser sundhed.
Det er vigtigt at de lære at se det hele menneske, og værne om deres trivsel, inden de konfronteres med mistrivslen.

Men måske er sundhed mere som en taburet...
Den hviler på tre ben.
Udover den fysiske og den psykiske sundhed - er der også det sociale aspekt - som spiller ind som i en triade.

WHO, Verdens Sundheds Organisation, har sagt det i mange mange år - men det er endnu ikke en viden, som hverken den generelle befolkning eller endnu mindre børn og unge forstår, og lever efter.
 

På verden sundhedsdag den 7/4-2018 skyder vi officielt
ForandringsCenteret for Børn & Unges Sundhed Igang

Vi ønsker at sætte Børn & Unges Sundhed på dagsordenen

Vi ønsker at børn og unge skal værne om egen trivsel, for at de kan være der for andre,, og andre kan være der for dem.

Vi ønsker at Sundhed bliver forstået som mere end blot
Kost, Rygning, Alkohol og Motion
Og at såvel den fysiske som den psykiske og den sociale sundhed huskes i hverdagen

Klik på nedenstående figur
og følg med i den videre rejse.

bottom of page